O firmie

Historia działalności „Społem” PSS w Dobrym Mieście datuje się od 1946r . Po kilkakrotnych zmianach organizacyjnych od 1.01.1984 r. w wyniku podziału WSS w Olsztynie prowadzi działalność jako samodzielna jednostka. 
W wyniku podejmowanych od 2009 r. przez  zarzad spóldzielni działań na rzecz konsolidacji polskiej spólłdzielczości  udało się połaczyć ze spółdzielniami w Ornecie i Światkach. Obszar działania obejmuje teren gmin  Dobre Miasto, Orneta i Światki..
Od połowy lat 90-tych Spółdzielnia skoncentrowała się na prowadzeniu działalności handlowej głównie branży ogplacówek ólnospożywczej.
Na dzień 1.05.2017 Spółdzielnia zatrudnia 178 osób.

Sieć detaliczna Spółdzielni obejmuje:

  • 21 (w tym 2 wysokopowierzchniowe) branży spożywczo-przemysłowej na terenie Dobrego Miasta
  • 3 wyspecjalizowane placówki sprzedaży artykułów przemysłowych 

Gwarantujemy:

  • szeroki wybór markowych towarów renomowanych producentów,
  • fachową i miłą obsługę
  • atrakcyjne ceny,