Struktura

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu 
  • Dział Handlowy
  • stanowisko pracy ds. technicznych 
  • stanowisko pracy ds. transportu
  • placówki detaliczne
Wiceprezes Zarządu
  • stanowisko pracy ds. pracowniczych
  • stanowisko pracy ds. administracji
Główny Księgowy 
  • sekcja finansowo-księgowa