Zarząd

Zarząd Spółdzielni:

Michalkiewicz Robert - Prezes Zarządu,
Michałowska Anna - Zastępca Prezesa,
Masiulaniec Jadwiga - Członek Zarządu