Członkowie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dobrym Mieście zrzesza 80 członków. Wysokość udziału członkowskiego wynosi 4 000,00 zł .